Gratulační dopis vítěznému kandidátovi

20.10.2010 19:48

Vážený pane starosto, stejně jako před čtyřmi lety Vám blahopřeji k volebnímu výsledku. Dovolte mi jako kandidátovi Nezávislých pro Babice několik postřehů a myšlenek. Domnívám se, že nové volební období pro Vás bude daleko náročnější než dvě předcházející. 37% voličů naznačilo a i mnozí další očekávají novou kvalitu a možná i nového ducha v řízení obce. Za minulá dvě období byl v obci vybudován velmi dobrý standard pro život občana v obci.Ne vše však mělo za minulých osm let pozitivní tendenci. Stále více občanů se chce zapojit do dění v obci, očekávají, že jejich názory budou vyslyšeny, starousedlíci i novousedlíci volají po vzkříšení kulturního i duchovního života v obci. Kulturnost obce netvoří jen periodické kulturní akce, ale i maličkosti každodenního života.Na jedné straně velmi slušná mládež, na druhé straně dospělý jedinec, který nedovede pozdravit ani odvětit na pozdrav apod. Toto vše je obraz obce. Společnost se rozvíjí, volič budoucna bude chtít něco víc než je standardní infrastruktura a standardní občanská vybavenost. Chceme se jako obec též otevřít světu. Jeden krok již byl vykonán novou trojjazyčnou informační tabulí u dolního výjezdu z obce. Dle mého názoru trochu nešťastný krok. Proč, doložím dále. Tato tabule je sice maličkost, avšak ukazuje na nebezpečí, které se skrývá v možné neodbornosti, případně v praxi neprověřovat jeden názor názory oponentními. Jak jsem již naznačil , čekají Vás, vážený pane starosto, nelehké úkoly. Věřím, že je zvládnete, ale jsem přesvědčen, že jen tehdy, pokud si vytvoříte kolem sebe tým pracovitých, angažovaných, zodpovědných a fundovaných spolupracovníků. Bude to vyžadovat přísnou disciplínu v koncepčnosti, plánování akcí, v rozdělování úkolů, kontrole termínů. Bude nutno nejenže dodržovat jednotlivé paragrafy Zákona o obcích, ale též plně využívat všech jejích možností. Má- li se obec rozvíjet v duchu všech smysluplných a pozitivních bodů volebních programů všech tří volebních uskupení, bude též nutno vyvinout maximální úsilí pro získání potřebných dotací. Možná se divíte, že házím všechny tři volební programy do jednoho pytle, ale pokud pominu některé dílčí příliš romantické, ale málo reálné záměry, považuji cíl všech těchto programů za totožný a tím je harmonický rozvoj obce jak v rovině materiální, tak i duchovní.

Nemají- li volební hesla zůstat pouze slovy na papíře, je nutno vytvořit v obci pohodu a skutečně tvůrčí atmosféru a je úplně jedno, zda ten či onen volil toho či onoho. Rozsah a náročnost úkolů naprosto vylučuje, že by byly zvládnutelné systémem „one man show“ či systémem nefunkčního, či pasivního zastupitelstva. V tomto smyslu Vám, vážený pane starosto, do nového volebního období upřímně přeji pevné zdraví, dobré nervy, optimistický pohled na svět, přívětivou tvář, vyšší stupeň komunikativnosti a výkonné a plně funkční zastupitelstvo.

S přátelským pozdravem

Jiří Dvorský