Připomínka k osazené ceduli - bude dále projednáváno na zastupitelstvu

20.10.2010 19:51

K nové trojjazyčné tabuli u dolního výjezdu z obce (viz přiložené foto).

Umístění značky se mi zdá trochu nešťastné. Nebezpečná zatáčka, kterou již mnoho řidičů nezvládlo. Zdálky připomíná tabule informační tabule typu „Vaše auto není trezor“, či „Zákaz fotografování“. Řidič je zaskočen, snaží se text vyluštit, ztrácí pozornost v řízení. Německy čtoucí řidič si navíc trochu pokazí dojem o jazykové úrovni naší obce, protože „WIR DANKEN“ je sice gramaticky správné, avšak pro tento účel nevhodné. Naprosto stačí „DANKE“. Dovoluji si tento úsudek, protože jsem strávil sedm let v německém vysokoškolském prostředí. Pokud někdo tvrdí, že to je správně tak jak to je, ať to dokumentuje jedinou informační tabulí z Německa či Rakouska. Já jsem tam zatím „WIR DANKEN“ neviděl. Pokud ji někdo nalezne, rád se mu omluvím. Nechci ze sebe dělat útlocitného, ale tahá mě to při každém průjezdu trochu za vlasy. Pachatel“ by měl na své vlastní náklady nahradit tuto tabuli tabulí se správným textem.