LMK

Dalším spolkem, který funguje na území obce Babice nad Svitavou, je Letecký a modelářský kroužek. Toto sdružení pořádá celou řadu akcí a jsou zajímavou atrakcí a koníčkem pro lidi z širokého okolí. Jsme připraveni tento spolek podporovat i na úrovni obecního zastupitelstva, takže věříme, že naše spolupráce bude vzkvétat.

Zde jsou oficiální stránky tohoto spolku.