PLNĚNÍ VOLEBNÍCH SLIBŮ

Zde je možné vidět seznam bodů, které už se snažíme nebo jsme se snažili splnit z našeho Volebního programu:

 

Pravidelná setkání s občany - zamítnuto 1.4.2011

Naši zastupitelé připravili kompletní návrh těchto setkání včetně obsahu - zamítnuto s oddůvodněním, že taková setkání jsou již přežitkem a není nutné je

Komunikační matice - nastaveno 4.2.2011

Připravili jsme komunikačí matici a předložili zastupitelstvu. S rozpaky byla tato matice probrána, ale Obecní úřad ji nikdy nevystavil na svoje webové stránky a je třeba dohlédnout na to, zda bude dodržována.

dělat. Zamítnuto těmito zastupiteli - Martykán, Sotona, Ohera, Pelant, Sklenařík, Lupač.

 

Adresář zastupitelů - schváleno 12.11.2010

Tomáš Vašíček připravil Adresář všech zastupitelů, abychom mohli společně komunikovat. Bohužel adresář nebyl nikdy představen občanům a vyvěšen na oficiální webové stránky.

Kandidování na pozici uvolněné místostarostky (Ludmilou Hradilovou) - zamítnuto 12.11.201

Toto bylo zamítnuto těmito zastupiteli - Martykán, Sotona, Ohera, Pelant, Sklenařík, Lupač

Kandidování na pozici předsedy Finančního výboru (Břetislav Kotulán) - zamítnuto 12.11.2010

Toto bylo zamítnuto těmito zastupiteli - Martykán, Sotona, Ohera, Pelant, Sklenařík, Lupač

Kandidování na pozici předsedy Kontrolního výboru (Tomáš Vašíček) - zamítnuto 12.11.201

Toto bylo zamítnuto těmito zastupiteli - Martykán, Sotona, Ohera, Pelant, Sklenařík, Lupač