Volební program pro obec Babice nad Svitavou

Klíčové oblasti našeho volebního programu:

1. INFRASTRUKTURA A DOPRAVA V OBCI
• Připravení a realizace plánu kompletní obecní infrastruktury
    o Zaměření se na všechny části obce a příprava plánu na míru místním potřebám
    o Postupná realizace silnic a chodníků ve všech částech obce
    o Nastavení systému údržby místních komunikací a chodníků
• Vytvoření parkovacích míst a revize / zavedení dopravního značení
    o Vytvoříme celkovou koncepci k této problematice
    o Vymezíme možnosti parkování na komunikacích
    o Umožníme občanům podávat návrhy na úpravu značení
• Bezpečnost
    o Unifikovat systém osvětlení a zajištění bezpečnosti hlavních částí obce
• Rekonstrukce autobusových zastávek za přispění obce, dotací a sponzorů

2. VEŘEJNÁ SPRÁVA
• Provedení auditu aktuálního stavu samosprávy obce
• Zavedení veřejných měsíčních jednání zastupitelstva
• Opětovné navázání na pravidelné měsíční vydávání nezávislého Babického zpravodaje, které jsme téměř 2 roky vydávali
• Využití internetu při správě obce
    o Digitalizace dokumentů
    o Zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva na internetových stránkách obce
    o Připravení profesionálních webových stránek s možností prezentovat obec a okolí všem občanům a také návštěvníkům obce
• Prosazení jmenovitého hlasování na jednání zastupitelstva obce včetně zveřejňování

3. ŠKOLSTVÍ, SPORT A KULTURA
• Podporovat provoz a kvalitu mateřské školy
• Podporovat rozvojové aktivity základní školy

    o Zajistit maximální finanční podporu získanou z různých zdrojů

    o Podpořit prodloužení otevírací doby družiny

    o Zvýhodnit dávání dětí do místní základní školy
• Rozvíjet a nadále podporovat stávající ale i nové druhy sportovního vyžití
    o Dokončení zázemí u sportovního areálu
• Všestranná podpora kultury v obci

4. ROZPOČET OBCE A DOTACE
• Začít využívat řadu dotačních programů, které jsou nutné k financování prakticky všech zásadních výdajů obce
• Zaměřit se na spolupráci při rozvoji klíčových objektů v obci (Sokolovna, kostel, památníky,atd.)

5. BYDLENÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
• Audit územního plánu včetně dohledu nad novými stavbami a hlídání jejich dopadu na obec
• Vhodné využívání obecních objektů
• Podpora zavedení pečovatelské služby ve spolupráci s okolními obcemi

6. PŘÍRODA A EKOLOGIE
• Získat pro obec všechny dotace z programu Zelená úsporám
• Vytvořit a jednotně udržovat obecní zeleň
• Regulovat a tlačit na údržbu soukromých neudržovaných pozemků
• Zpracovat a realizovat obecní koncepci o odpadech (komunální odpad, plasty, papír, atd.)
• Podporovat využívání kvalitní topných systémů v obci

7. TURISTIKA A CYKLOTURISTIKA
• Propagovat cestovní ruch a vytvořit tak nové příležitosti v rámci obce
• Stavět na tradici Babic a ukázat občanům i okolí krásu naší přírody
• Napojit se na všechny cyklostezky a turistické stezky
• Profitovat z turistického ruchu v oblasti služeb (obchody, restaurace, atd.)
• Modernizace propojení obce s vlakovou zastávkou

8. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM
• Spolupráce s firmami z širokého okolí a zapojení do rozvoje obce
• Spolupráce v rámci mikroregionu obcí a krajem